Đặc biệt‎ > ‎

Bản vẽ + Thuyết minh tính toán Anten Dây co

 
Nội dung thuyết minh tính toán được sử dụng phần mềm YOUNG MAST - Kiểm tra kết cấu Tháp Anten Truyền Hình


Download
Comments